BẤT ĐỘNG SẢN

Sàn Giao Dịch BĐS Đà Nẵng
Đà Nẵng: Công Ty Bất Động Sản Đà Nẵng. (www.DanangCity.vn)

Địa chỉ: Tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng, Việt Nam.

Tel: (+84.511).399.11 11 – Fax: (+84.511).626.22 22 – Email: info@danangcity.vn